Bli sett – av radar

Kulereflektor som er tenkt montert på styreende og hjulaksler

Det kommer stadig fler rapporter om «selvkjørende» biler som ikke er i stand til å oppfatte at det er en motorsykkel i nærheten og dette er et problem som sannsynligvis ikke blir mindre i framtiden. BMW har lett etter løsninger på problemet og et forslag er å montere radar-reflektorer på styreende og hjulaksler.

Reflektoren er en liten kule med flater montert 90 grader på hverandre og som reflekterer
radarbølger, uansett hvilken retning de kommer fra. Teknikken har vært i bruk på seilbåter i lang tid og har vist seg effektiv. MC-produsentene er meget klar over at bilister blir mer og mer avhengige av elektroniske hjelpesystemer og BMW er med i en gruppe som kalles Connected Motorcycle Constorium hvor de, sammen med KTM, Honda, Yamaha, Suzuki og Triumph arbeider med å ta fram teknologi som hjelper kjøretøy å kommunisere og bli oppmerksom på andre kjøretøy i nærheten. BMW har søkt patent på ideen om radar-reflektorer og selv om reflektorene ikke er særlig vakre er det bryet verd hvis de kan reduserer risken for å bli påkjørt av en bil uten egen bevissthet.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser