Bli sett – av radar

Det kommer stadig fler rapporter om «selvkjørende» biler som ikke er i stand til å oppfatte at det er en motorsykkel i nærheten og dette

Les mer »

Sist nummer

Annonser