Uklokt og lite konstruktivt av vegdirektøren

Flere har vel fått med seg innslaget på Dagsrevyen om at fem personer omkom i motorsykkelulykker i juli. NMCU bekymrer seg nå over at før ulykkene i juli er etterforsket og ført inn i offisiell statistikk, trekker vegdirektør Moe Gustavsen konklusjonen at motorsyklistenes holdninger er den viktigste faktoren for MC-ulykker med dødelig utfall.

– Dette mener NMCU er uklokt og lite konstruktivt. Uklokt fordi vi ennå ikke har fått analysene av de fire ulykkene (med tilsammen 5 omkomne) som fant sted i juli. Følgelig vet vi ikke om de skyldes feil eller mangler på sykkelen, manglende ferdigheter eller dårlige holdninger hos førerne, eller forhold på og rundt vegen, uttaler styreleder i NMCU Odd Terje Døvik i en pressemelding.

– Lite konstruktivt, fordi det er flere forhold som påvirker trafikksikkerheten: Trafikantens holdninger og ferdigheter, kjøretøyets kvaliteter, samt det fysiske vegmiljøet. Når vegdirektøren ensidig peker på førerens holdninger, skyter han seg selv i foten. Klart holdninger er viktige. Det er vi i NMCU også opptatt av, fortsetter Døvik.

Når Terje Moe Gustavsen sammenlikner antall trafikkdrepte i bil- og MC-ulykker, faller dette på sin egen urimelighet. Det er positivt at færre blir drept i bilulykker, men dette må trolig bilprodusentene gis kred for. Nye biler får stadig flere hjelpemidler som bedrer sikkerheten til fører og passasjer. Her ligger motorsykkelprodusentene noe etter.

Det er definitivt viktig at motorsyklene er utstyrt med ABS og andre tekniske hjelpemidler. Her har myndighetene begynt på en omlegging av avgiftssystemet som gjør nye og sikrere sykler relativt rimeligere.

Det er alvorlig hvis en liten førerfeil straffes med døden på grunn av et farlig veimiljø. Her har vegdirektøren et åpenbart ansvar, og fokuset må rettes på dette istedenfor misvisende statistikk. Sistnevnte viser at det er en liten nedgang i antall dødsulykker mellom 1977 og 2018.

Les også om saken på NMCUs hjemmeside.

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser