Svenske motorsyklister kjører parade mot mobbing

MC-førere i Stockholmsområdet har gått sammen for å kjøre kortesje mot mobbing førstkommende søndag, 1. pinsedag. Det er klubben Custom Bike Custodians som står bak initiativet. Dermed er det tydelig at den norske paraden, som bildet er hentet fra, har fått ringvirkninger også utenfor landets grenser.

Hvis norske førere skulle befinne seg i området og ønske å delta, går starten ved Brostugan på Kärsön 11.00, med oppmøte en time før.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser