Spent på den nye ministeren

Som kjent har hennes forgjenger, Magnhild Meltveit Kleppa, åpnet for å gjeninnføre wirerekkverk på norske veier og hennes holdning i saken har naturlig nok skapt harme i Norges viktigste politiske mc-organ. Debatten har rast og tonen har til tider vært krass og det er derfor ikke noen stor overraskelse at NMCU ser på ministerskiftet med en positiv spenning.
– Vi er selvfølgelig spent på hvordan Marit Arnstad vil forholde seg til wirerekkverkssaken. Statsrådsskiftet gir jo en gylden anledning til å reveresere Meltveit Kleppas utspill om gjeninnføring av wirerekkverk. Vi er også spente på om Arnstad bytter ut noen i politisk ledelse i departementet. Ellers er det litt for tidlig å si noe om hva statsrådsskiftet vil bety for motorsykkel i samferdselspolitikken. Fra andre sammenhenger vet vi imidlertid at Marit Arnstad er en kompetent politiker med stor integritet, sier generalsekretær i NMCU, Morten Hansen til Bike.
 
Hvilket armslag har Arnstad til å endre standpunkt i denne saken?
– Hun er avhengig av hva høringssvarene i saken sier. Dersom et flertall av høringssvarene er mot, eller stiller seg likegyldig til gjenninnføring av wire, kan hun helt på egen hånd bestemme at forbudet mot bruk av wirerekkverk i Norge opprettholdes.
 
Hvor sannsynlig er det at hun endrer regjeringens holdning til dette?
– Det er helt umulig å si, til det er det alt for tidlig.
 
Hvor står de andre partiene står i saken?
– Det er et flertall i borgelig leir mot gjenninnføring av wirerekkverk og de har støtte fra SV.
 
Hansen opplyser også at NMCU nå "står i kø", sammen med de andre interesseorganisasjonene i Norge og at de allerede har sendt en henvendelse til departementet om et møte med den nye minsteren.
 
Hvilken innvirkning tror du den nye ministeren Marit Arnstad får i wirerekkverk-saken?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser