Spent på den nye ministeren

Som kjent har hennes forgjenger, Magnhild Meltveit Kleppa, åpnet for å gjeninnføre wirerekkverk på norske veier og hennes holdning i saken har naturlig nok skapt

Les mer »

Sist nummer

Annonser