Roadracing i Vestre Viken?

Det er Knut Iver Skøien som leder arbeidsgruppen, og han understreker at disse folkerike fylkene nå trenger en større asfaltbane.
 
Skøien fortelle videre at det er Norges Bilsportforbund, Kongelig Norsk Automobilklubb, Norsk Motorklubb og Norges Motorsportsforbund som har tatt initiativ til dette arbeidet, og det ble sparket i gang i fjor sommer. Det har vært kontakt med aktuelle idrettskretser, motorsportsklubber med anlegg som kan bygges ut, og gruppen har vært på befaring flere steder.
 
Et slikt anlegg vil selvfølgelig kreve både større arealer og store investeringer, men vil også gi gevinster i form av reiseliv og annen nærlng. Ikke minst vil et slikt anlegg kunne bidra til trygg og forsvarlig opplæring for flere grupper trafikanter.
 
Arbeidsgruppen vil avgi sin innstilling rett over nyttår. Forleden ble det avholdt et informasjonsmøte hos Statens Vegvesen i Tønsberg, der blant annet ikke ukjente  Ole Bjørn Plassen holdt en presentasjon.

Mens vi venter på en avgjørelse i saken, kan du holde deg oppdatert på Facebook. 
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser