Rapporten er levert

I korte trekk konkluderer rapporten med at 13 punkter må gjennomføres før en såkalt UEM B-lisens for banen kan utstedes ved en siste befaring.

En B lisens betyr at banen er homologisert for å kunne ta imot Europacup løp og vil dermed også være tilstrekkelig for norsk og nordisk mesterskap. Endringene som må til for å oppfylle disse kravene er relativt begrenset kostnadsmessig, men innebærer blant annet en sjikane mellom T2 og T3.

Må sprenge for å få A-lisens
For å få et eventuelt europamesterskap til Rakkestad må derimot banen oppgraderes til A lisens og for å oppfylle disse kravene, må det omfattende arbeider til. Blant annet i området mellom T2 og T3 hvor det kreves at sikkerhetssonen utvides med opp til 10 meter i bredden. Altså er sprenging av den langsgående knausen eneste alternativ.Også i to andre svinger mådet utføres betydelig arbeid.

Den 7 sider lange homologeringsrapporten fra Ap Ruitenbbek, leder av UEMs Roadracingkommisjon, finner du HER, sammen med vedlegget som oppsummerer arbeider som må gjennomføres for henholdsvis en B- og en A-lisens.

Baneeier og NMF tar sikte på å få på plass en B-lisens i denne omgangen, men har foreløpig ikke sagt noe om en A-lisens er et fremtidig mål.

Bike kommer med mer om denne saken og kommentarer senere. I mellomtiden lar vi dere lesere få si deres mening om innholdet i rapporten og avgjørelsen om å gå for B-lisens.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser