Rapporten er levert

I korte trekk konkluderer rapporten med at 13 punkter må gjennomføres før en såkalt UEM B-lisens for banen kan utstedes ved en siste befaring. En

Les mer »

Sist nummer

Annonser