– Politiet lyver

– Politiet slurver ofte når de gjennomfører målinger, og det er en klar tendens til at retten dømmer på vesentlig svakere bevisgrunnlag enn det som er vanlig i andre typer straffesaker, Selv grundig dokumentasjon fra sakkyndige blir gjerne helt ignorert av domstolene, hevder Swensen i artikkelen.

Hele saken finner du i Bike nummer 6.

Nøl ikke med å kontakte Bike dersom du har lignende opplevelser!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser