NMF gir all skyld til arkitekten

Her er klargjøringen:
Det har de siste dagene kommet opp en del spørsmål knyttet til Rudskogen og godkjenning av den nye banen for roadracingkjøring. Som alltid oppstår det diverse rykter basert på noe man har hørt fra «noen som visstnok vet», og vi føler derfor at det er nødvendig å klargjøre litt om prosesser og fakta vedrørende banen.

Rudskogen Motorpark har hatt som mål å bygge en bane i henhold til FIM´s banereglement. Av den grunn har arkitekten ikke involvert NMF, da FIM homologiserer sine egne baner etter egne beskrivelser. NMF har av samme grunn ikke bedt om detaljer eller involvert seg i banekonstruksjonen.

I mai ble det klart at man ikke ville få alle fasiliteter, som kreves av for en FIM-godkjenning, på plass før sesongen 2011, og man søkte da å få en vurdering av om banen skulle kunne godkjennes ihht det norske reglementet.

Godt samarbeid
NMF og Rudskogens eiere har et godt samarbeid om å få etablert en moderne, sikker og spennende bane. Etter at banen ble ferdigstilt har NMF sin banegodkjenner ønsket å avklare enkelte av sikkerhetsløsningene som er valgt med FIM, da vårt eget reglement ikke inneholder de samme løsninger, og man har heller ikke funnet nødvendig informasjon i FIM-reglementet.

Seksjonsstyreleder MC har derfor hatt møte med representanter for FIM og UEM, hvor tegninger og bilder/video av anlegget ble vist, i håp om at vi kunne få klarlagt hvorvidt bruken av såkalt «sliding zone» var akseptert praksis internasjonalt, og i så fall burde innføres i vårt eget regelverk. Ap Ruitenbeek (UEM) og Rezso Bulcsu (FIM) ga tilbakemelding om at denne løsningen ikke var vanlig, men at det kunne vurderes etter en befaring på banen. Rudskogen Motorpark jobber derfor med å få organisert en banebefaring hvor arkitekt, FIM og FIA deltar. Dette er en god løsning med tanke på at målet om internasjonal godkjenning fortsatt er der, og man vil nå få innspill på tilpasninger i god tid før homologisering skal foretas.

Midlertidige løsninger
Parallelt med dette har det blitt kjørt en test på banen for å finne ut om det er mulig å foreslå midlertidige løsninger for baneeier som gjør at banen kan tas i bruk for RR. Resultatet av dette vil bli presentert for Rudskogen så snart som mulig, slik at de kan vurdere hva som er gjennomførbart. Deretter kan banen gjennomgå banegodkjenning på vanlig måte.

Jeg føler meg helt trygg på at hele det norske RR-miljøet er enige i at sikkerheten til utøverne må ivaretas på best mulig måte. Heller ikke baneeier, klubber og forbund kan leve med en alvorlig ulykke, om ikke alle forholdsregler er tatt. Selvsagt kan ingen garantere null skader i en risikosport, men når uhell skjer, må vi jobbe for at utfallet blir best mulig.

Seksjonstyreleder
Kjetil Bredesen

Hva mener du? Har NMF blitt lurt, eller har de opptrådt litt vel naive i prosessen?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser