Nedgang i antall MC-drepte

Det foreløpige tallet på omkomne i julitrafikken er to, melder Trygg Trafikk.

I gjennomsnitt har 23 personer omkommet i trafikkulykker i juli de siste fem årene. Nedgangen gjelder forøvrig ikke bare for MC som gruppe. Totalt sett mistet 100 personer livet i trafikken i løpet av de syv første månedene i 2011. I samme periode i 2010 omkom det 121 personer i veitrafikkulykker.

Uforklarlige tilfeldigheter
I årets julimåned mistet to MC-førere livet, mens ti omkom i juli i fjor. NMCU advarer likevel mot å trekke for tidlige konklusjoner.
– Vi skulle selvsagt ønske dette var en trend, men vi tror dette er uforklarlige tilfeldigheter, slik som den forholdsvis kraftige økningen i antallet drepte motorsyklister i fjor, sier generalsekretær i Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Morten Hansen, til VG Nett.

Han sier at en måned gir så små tall at det er umulig å si noe sikkert.
– Vi må vente med å oppsummere til slutten av året. Tallet MC-drepte har de siste årene ligget stabilt på mellom 25 og 30, sier Hansen.

– Hva er årsaken til motorsykkelulykker, spør VG Nett videre?
– Dette vet vi etter hvert en god del om. Det er færre kollisjoner enn vi trodde, og flere singelulykker. Det er også færre ulykker som skyldes forhold på veien, som løs grus og sand. Teknisk svikt er også nærmest fraværende.

Mangel på kompetanse
Det er motorsyklisten selv som er ansvarlig for de fleste ulykkene.
– Det innebærer ikke nødvendigvis brudd på regler, men mangel på kompetanse, både kjøreteknisk og ikke minst når det gjelder vurderingsevne slik at man tar de riktige taktiske valgene. Det kan for eksempel være tilpasning av fart til kjøre- og værforhold, dagsform og hvor god man er til å kjøre, sier Hansen.

De fleste som omkommer på motorsykkel er middelaldrende menn – fordi det er flest av dem i trafikken.

– Ser vi tallene i forhold til antallet trafikanter i de ulike aldersgruppene, er det fortsatt flest yngre førere som blir drept. Det er naturlig, de har minst erfaring, avslutter Hansen til VG Nett.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser