Motorsykler eldre enn 17 år forbys i Paris

Alle motorsykler som er produsert før første juni 1999 vil få forbud mot å kjøre i Paris mellom klokken åtte på morgenen og åtte på kvelden. Forbudet trer i kraft første juli, og de som bryter loven vil få en bot på 35 Euro fra og med første oktober.

Forbudet er kommet etter en overenskomst mellom byens politiske ledelse, med borgermester Anne Hidalgo i spissen, og de berørte transport- og miljømyndighetene.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser