Motorsykkellinje i Valle

Pressemelding fra NMF:

Skolen får tilskudd på 4 millioner kroner i året, som går til å dekke driftskostnader. Det er Setesdal Folkehøyskole i Valle Kommune vi snakker om. Dette blir den første motorsportskolen i Norge og Norden for øvrig.

Norges Motorsportforbund har vært med i prosessen med å få dette godkjent fra den spede begynnelse i 2005. Prosjektleder for skolen, Lene Dyrkorn, forteller at det har vært sentrale politikere i fylkeskommunen som har jobbet i flere år med å få gjennomslag til støtte for skolen. Motorsportforbundet har også vært med i departementet på møter om dette. I langtidsplanen til forbundet står det også at de skal arbeide for en motorsportskole i Valle Kommune.

Samarbeid for å få dette til
Generalsekretær Roy N. Wetterstad i Norges Motorsportforbund er svært fornøyd med at man nå står foran en realisering av et banebrytende prosjekt. Han retter en stor takk til Valle kommune for å satse tungt på noe såpass utradisjonelt, og er meget fornøyd med at regjeringen basert på innspill fra Stortinget åpner for å gå nye veier med folkehøgskolemodellen. Han fremhever spesielt innsatsen til Ordfører Bjørgulf Sverdrup Lund i Valle Kommune, Prosjektleder Lene Dyrkorn og styringsgruppen med Olav Hovet som prosjektansvarlig, og håper disse vil være like entusiastiske også i fortsettelsen.

Det er den 5. søknaden Valle Kommune har sendt om skolen. De har fått fire avslag tidligere. De har stått på og ikke gitt opp, da de følte de hadde en god sak. Ordfører Bjørgulv Sverdrup Lund i Valle Kommune mener det er faglig arbeid, utvikling av skoletilbudet og lobbyvirksomhet som har gitt dem tilslaget på søknaden.

Hva har dette å si for Valle Kommune?
– Jeg håper og tror dette kan dreie seg om åtte-ti arbeidsplasser i Valle. Det er et attraktivt segment og supplement til vårt øvrige næringsliv. Det vil gjøre det mer spennende å bo i Valle kommune, sier ordfører Sverdrup Lund. – Det vil skaffe 40 ungdommer til lokalsamfunnet som er på 1300. Det får positive ringvirkninger, økt aktivitet og muligheter til utvidet idrettskapasitet. Vi kommer til å spisse aktiviteten innenfor motorsport, men også andre idrettsgrener vil få økt fokus, forklarer ordføreren.

Hvorfor valgte dere akkurat motorsport som satsingsområde?
– Da musikk, dans og dramalinjen på ungdomsskolen ble lagt ned, så gikk vi i tenkeboksen i forhold til hva vi skulle satse på. Vi så på hva vi hadde et fortrinn på., og landet kjapt på motorsport. Vi har en aktiv motocross og snøscooterklubb i området og anlegg som er regulert og tilrettelagt. Interessen for dette er stort. I tillegg er Motorsportforbundet et av de største og et av de raskest voksende særforbundene forteller ordfører Sverdrup Lund.

Skolen ønsker å satse både på bredde og topp. De ønsker elever som har fullført ungdomsskolen og eldre. Skolen tilbyr grenene Motocross, Snøscootercross og Trial. Skolestart blir august 2010. – Inntil den tid må vi gå gjennom hele prosjektet og finner ut hva som er kritisk i forhold til at dette blir en suksess. Vi må finne ut hvem vi skal rekruttere til å drive dette, avslutter en glad Valle-ordfører.

Motorsportforbundet gleder seg til å komme i gang
Generalsekretæren i motorsportforbundet, Roy Wetterstad, understreker at man nå vil gå over i en ny fase med prosjektet som vil kreve betydelig involvering fra motorsporten. Forbundet kan bidra med å nå ut til den aktuelle målgruppen for skolen gjennom sine medlemsklubber og søsterforbund i andre land. Man håper på å få flest mulig norske ungdommer til å søke seg til skolen, men det vil også bli gitt åpning for at utenlandske elever kan søke seg dit. En folkehøyskole uten beinharde skole- og eksamenskrav vil sannsynligvis gi et meget bra utgangspunkt for at mange entusiastiske motorsportungdommer kan dyrke sin motorsportlidenskap gjennom et helt skoleår. – Det blir av avgjørende viktighet at man får på plass de rette lærer- og trenerkrefter og at treningsanleggene blir gode. Det er håp om at det skal bli tilrettelagt for Motocross, Trial, Snøscootercross, Vannjet og Enduro. I NMF gleder man seg nå til å bistå Valle kommune videre for å lykkes med vellykket etablering og drift, avslutter en tilfreds Generalsekretær.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser