MC-politisk debatt i Arendalsuka

Sikkerhetsutstyr er en viktig faktor når det gjelder å redusere skader ved uhell.

Torsdag 18. august mellom kl. 18-19 kan du følge en debatt
om mc-sikkerhet i Arendalsuka. Representanter for flere politiske partier deltar, i tillegg til
representanter for NMCU og fagorganisasjoner samt vegdirektøren. Mer detaljer under

 Arrangør: MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, NMCU-Norges Motorcykkel Union Arrangementstype: Debatt. Tema: Samferdsel og mobilitet, Språk: Norsk. Sted: Samferdselsteltet. Stedsbeskrivelse: I teltet. Antall plasser i lokalet 90

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser