MC-politisk debatt i Arendalsuka

Torsdag 18. august mellom kl. 18-19 kan du følge en debattom mc-sikkerhet i Arendalsuka. Representanter for flere politiske partier deltar, i tillegg tilrepresentanter for NMCU

Les mer »

Sist nummer

Annonser