Manglende kunnskap om skilting ved løs grus

Fylkessekretær Harry Karlsen ringte 175 (Vegmeldingsentralen) for å melde inn saken. Ifølge NMCUs hjemmeside tok Karlsen selv turen til Fv453 to timer senere for å se på saken. Skiltingen var svært mangelfull, og det lå store mengder grus i vegbanen.


Fylkessekretær Karlsen ringte 175 en halv time senere og meldte inn saken for andre gang. Vedkommende på 175 forsvarte seg med at det var vanlig prosedyre at reparasjoner av hull og sprekker blir dekket av sand etterpå. Karlsen svarte at det nok stemmer, men at det da må skiltes korrekt. Karlsen henviste flere ganger til notatet fra direktør Lars Erik Hauer i Vegdirektoratet, datert 2. mai 2012 (Fjerning av løs grus etter dekkereparasjoner).

Vegmeldingsentralen virket ikke så veldig samarbeidsvillig og sa at Karlsen fikk ta dette opp med Statens Vegvesen morgenen etter. At det kunne skje en ulykke i mellomtiden var man ikke interessert i å snakke om. Harry Karlsen repliserte: – Dere kan selv velge hvem dere vil jeg skal snakke med. Vil dere sørge for at noen hos den ansvarlige entreprenøren ringer meg eller vil dere jeg skal snakke med avisen?  Etter ca. 50 minutter ringte fylkessekretæren igjen til 175 siden ingen hadde kontaktet ham.  Samme person svarte og fortalte at saken var videreformidlet til NCC Roads, som skulle ringe Karlsen.

Fylkessekretæren minte nok en gang om alvoret, og om det skulle skje en MC-ulykke på grunn av mangelfull skilting samme kveld, ville NMCU gå videre med saken. Representanten for 175 uttalte da at hun aldri hadde hørt om notatet fra Vegdirektoratet.

Mens Karlsen snakket med 175, ringte det fra NCC Roads. Den som ringte fortalte at han ikke hadde kjent til skiltreglene før en ansatt i NCC Roads hadde vist ham en kopi av MC-bladet, hvor det stod en artikkel om saken. Etter diverse argumentering frem og tilbake der NCC mente det var godt nok å skilte med steinsprut og at skilt ville være på plass og veien feid dagen etter, svarte fylkessekretær Karlsen at han aktet å bli stående på stedet til underskilt var på plass, og at entreprenøren ville bli holdt ansvarlig hvis det skjedde en ulykke i mellomtiden.

Cirka en time senere ble skiltingen endret og veibanen feid.  

Det som overrasket NMCU Vest-Agder mest i saken er at NCC Roads påsto at de ikke har fått notatet om MC-skilting oversendt fra Statens vegvesen, og derfor ikke kjente til de nye reglene fra 2012. 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser