Klimafakta til ettertanke

Denne grafen viser hvordan energimiksen er i Norge sammenlignet med de viktigste industrilandene og, helt til høyre, på verdensbasis. Det som er interessant her er at vi, ved å kjøpe produkter som er energikrevende og kostbare å produsere og som derfor produseres i Østen, faktisk bidrar til å øke forurensingen på verdensbasis – selv om våre egen energimiks er ekstremt gunstig.

Denne grafen er også interessant: Den viser CO2 utslipp pr enhet energi og igjen ser vi at Norge allerede ligger ekstremt gunstig an mens de landene som produserer en enormt stor prosent del av det vi kjøper er de desiderte verstingene – jfr. Kina og baltiske land. Selv USA, som burde ha en relativt moderne produksjons- og forbruksteknikk, ligger 3 ganger høyere enn Norge. Så kan man spørre seg hva som gagner miljøet globalt. Verden er tross alt større enn sentrum i større norske byer – eller?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser