Klimafakta til ettertanke

Denne grafen viser hvordan energimiksen er i Norge sammenlignet med de viktigste industrilandene og, helt til høyre, på verdensbasis. Det som er interessant her er

Les mer »

Sist nummer

Annonser