Informasjon skal forebygge ulykker

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og Statens vegvesen Region sør har gått sammen om å lage en folder beregnet på utenlandske MC-førere. Denne folderen gir skreddersydd informasjon om anbefalte ruter, trafikkforhold og klimautfordringer som kan oppstå underveis.

I første omgang er to tusen foldere distribuert på ferjene som går fra Hirtshals til Norge, Color Line og Fjordline. Alle utenlandske og norske MC-førere vil få folderen utlevert sammen med fergebilletten. Begge selskapene er positive til ideen om å øke trafikksikkerheten på norske veger for passasjerene.

Brosjyre-ideen ble tatt opp i det regionale MC-forum, der Vegvesenet, NMCU og fylkeskommunen (som vegeier) møtes for å diskutere motorsykkelrelaterte saker.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser