Informasjon skal forebygge ulykker

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) og Statens vegvesen Region sør har gått sammen om å lage en folder beregnet på utenlandske MC-førere. Denne folderen gir skreddersydd informasjon

Les mer »

Sist nummer

Annonser