Halv avgift?

NMCU har tatt utgangspunkt i gjennomsnittet for avgiften for bil, 3103 kroner, og delt denne på 2, altså 1550 kroner. Regjeringen har nå foreslått å øke trafikkforsikringsavgiften på MC til 1993 kroner per år, og dermed blir det en forskjell på hele 443 kroner ned til halv avgift for bil.

Argumentene som førte til halv avgift i 2003 var:

  • En motorsykkel er bare i bruk halve året.
  • En motorsykkel har lav vekt og to smale hjul, og forårsaker derfor vesentlig mindre slitasje på veinettet enn en personbil.
  • En motorsykkel har i gjennomsnitt lavere bensinforbruk enn en personbil, hvilket betyr mindre miljøskadelige utslipp.
  • Stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig, motorisert transportmiddel kan bidra til å løse fremkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene.

​NMCU har kontaktet statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje, for å få en forklaring, og spørsmålet er om de kan vurdere forslaget i Statsbudsjettet på nytt. 

Svaret er: Omleggingen av årsavgiften til trafikkforsikringsavgift innebærer også en stor lettelse for bil og MC, fordi man fremover skal betale avgift bare for den tiden man har kjøretøyet registrert. Samlet innebærer det en lettelse på 600 mill. kroner. Vi har lagt frem budsjettet for 2018, og det ligger nå til behandling i Stortinget. Det kommer normalt ikke endringsforslag på initiativ fra regjeringspartiene om ytterligere lettelser i avgifter. Hvis dette blir et krav fra KrF eller Venstre, vil våre forhandlere vurdere det. Men jeg tar med meg innspillet til vurdering av 2019-budsjettet.NMCU lover på sin hjemmeside å følge saken nøye fremover.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser