Halv avgift?

NMCU har tatt utgangspunkt i gjennomsnittet for avgiften for bil, 3103 kroner, og delt denne på 2, altså 1550 kroner. Regjeringen har nå foreslått å øke

Les mer »

Sist nummer

Annonser