Bråstopp for ny UP-radar

Det er snart gått fem år siden politiet måtte parkere sine radarmålere i veteranklassen fordi de målte feil, skriver VG Nett.

I forrige uke gikk radaravtalen Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) hadde med bergensfirmaet Aanderaa Data Instrument AS i vasken. Flere års innsats med å skaffe Utrykningspolitiet nytt fartsmålingsutstyr var plutselig til ingen nytte.

Aanderaa fikk utsatt leveringsfristen med ett år. Ifølge avdelingsdirektør Barbro Bottheim i PDMT hevet politiet avtalen fordi leverandøren ikke klarte å innfri de strenge tekniske kravene som er satt til måleutstyret.

– Radarmåleren er et bevisinstrument som må være hundre prosent pålitelig. Under testperioden var utstyret nøyaktig, men driftsmessig holdt det ikke mål. Utstyret taklet blant annet ikke kulde, sier Odd Reidar Humlegård, sjef for Utrykningspolitiet.

Radarfadesen ender trolig i retten.

– Ingen katastrofe

I mellomtiden kan UP-sjefen leve med at politiet blir uten 11 nye radarmålere en stund til, så lenge verktøykassen inneholder lasermålere, automatisk trafikkontroll og gjennomsnittsmålere.

– Dette er ingen katastrofe rent trafikksikkerhetsmessig. Vi prioriterer heller å luke ut verstingene med laser enn de som kjører fem-seks km/t for fort og blir tatt i radar, forteller Humlegård.

Politiet leide inn radarutstyr fra Sverige, men flesteparten av disse er også tatt ut av tjeneste fordi de mangler godkjenning.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser