Alternativ framtid 2

Hydrogendrift- et langt mer attraktivt og brukervennlig konsept enn batteridrift

Kawasaki, Yamaha og et antall andre transportrelaterte selskaper samarbeider for å forske på hydrogen som drivstoff i forbrenningsmotorer. Målet er å utvikle et rent, karbonnøytralt drivstoff som kan brukes i både 2- og 4-hjulede kjøretøy. Blant de andre deltakerne i gruppen finner vi store selskaper som Mazda, Subaru og giganten Toyota. Toyota samarbeider også med Yamaha og Denso, den japanske spesialisten på tenningskomponenter. Yamaha har fokus på innvendige komponenter i tillegg til motorprototyper, forbrenningsstudier, ytelse og forbedrings potensiale. Denso har ansvar for å utvikle injektorer for direkte innsprøyting og tennplugger for hydrogendrift. Kawasaki har hatt fokus på hydrogen som drivstoff siden 2010 og de utvikler for tiden verdens første flytende hydrogendrivstoff. Planen er at produktet skal være ferdig i løpet av året. Det futuristiske drivstoffet lages etter sigende av australsk brunkull. Selskapet har allerede statiske motorer som går på hydrogen og hensikten er å introdusere dem i biler, motorsykler, båter og fly i fremtiden. I tillegg til de nevnte selskapene kommer Honda og Suzuki også til å bli med i prosjektet – det gjør at «de 4 store» i mc-sektoren jobber i felleskap og aktivt for å skape et karbonnøytralt «konvensjonelt» drivstoff for motorsykler av alle størrelser.
Noen som er villig til å vedde på at de ikke lykkes…?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser