Alternativ framtid 2

Kawasaki, Yamaha og et antall andre transportrelaterte selskaper samarbeider for å forske på hydrogen som drivstoff i forbrenningsmotorer. Målet er å utvikle et rent, karbonnøytralt

Les mer »

Sist nummer

Annonser