Wire på E18 gjennom Buskerud og Vestfold

NMCU melder at det må settes opp sammenhengende midtrekkverk på hele strekningen mellom Buskerud og Vestfold for å kunne øke E18-fartsgrensen til 110 km/t. Mellom Eik i Buskerud og Horten i Vestfold er det wirerekkverk.

Statens vegvesen Region sør meldte først at de ville sette opp wirerekkverk overalt der midtrekkverk mangler på strekningen med planlagt økt fartsgrense. Med bakgrunn i deres beslutning om å opprettholde forbudet avviste imidlertid Samferdselsdepartementet dette ønsket, men ga tillatelse til bruke av wire for å "tette hullene" i rekkverket på strekningen. Til sammen utgjør dette ca 1100 meter. Begrunnelsen er at strekningen allerede har wire, og at det ville ha blitt teknisk krevende og dyrt å bygge stålskinnerekkverk inn i det eksisterende wirerekkverket.

Satser på at det er et engangstilfelle.

Departementet har støttet motorsyklistenes syn i wirerekkverkssaken helt siden forbudet kom i 2006, så selv om departementet har gitt tillatelse for disse korte strekningene, har NMCU ingen grunn til å tro at ting vil skli ut. Det er nok heller et engangstilfelle av praktiske årsaker. Derfor melder NMCU at de godtar departementets avgjørelse uten å protestere.

Men NMCU advarer om at de ikke vil akseptere noen omkamp fra Statens Vegvesens side. Standpunktet er fortsatt «ikke wire».

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser