Vintermekking

Bremser
Vintertiden er en perfekt anledning til å kontrollere bremsene. Skivebremser kan ha ulik konstruksjon, men de fleste består av kalipere med bremsestempler og bremseklosser som presses hydraulisk mot en bremseskive.

Klosser slites uansett kjørestil, og er det på tide å bytte, kan du i enkelte tilfeller løsne dem med kaliperne på plass, lirke ut en av gangen og sette på nye. En enklere metode er som oftest å løsne hele kaliperen. Med kaliperen løsnet fra motorsykkelen, men slangene fortsatt tilkoblet, vender du den sidelengs og fjerner de slitte klossene. Bruk en polygrip for å trykke stemplene tilbake på plass, men beskytt kaliperen med en fille. Stemplene skal presses helt inn for at de nye og tykkere klossene skal få plass, men klem forsiktig. Pump så stemplene frem slik at mellomrommet til de nye klossene er likt bremseskivens tykkelse, og skru kaliperen på plass igjen.

Bremsevæsken absorberer vann. Selv om det bare er noen prosent per sesong, reduserer det kokepunktet i væsken og kan føre til at du mister bremsekraft. Dette kan skje brått, så skift i tide! Løsne lokket på bremsevæskebeholderen, åpne luftenippelen på kaliperen, og sett en slangestump på den. Pumpe med bremsehendelen samtidig som du fyller væske i beholderen. Steng og åpne luftenippelen når du gjør dette, for at det ikke skal suges luft inn i systemet – vær nøye. Gjenta prosedyren til det bare er ny bremsevæske i ledninger og beholdere. Brems forsiktig de første milene for at de nye klossene skal gå seg til.

Drivpakke
kjede og drev, drivpakken, er noen av delene som er under størst belastning på din motorsykkel. Når det er på tide å skifte kjede, skal også nye drev på plass, og vice versa. En moderne landeveissykkel har som oftest et o-ringskjede, og dette betyr at kjedet er smurt en gang for alle. Et tydelig tegn på at det er på tide å skifte et slikt kjede, er derfor rustangrep. Små rustprikker på leddene betyr at kjedet mangler smøring, men det kan være smart å skifte før det går så langt. Prøv å dra et av leddene bakover midt på bakdrevet. Løfter kjedet seg slik at du får et mellomrom mellom leddet og dumpen mellom to tenner i drevet, er det på høy tid å bytte.

Andre indikasjoner er stive ledd eller ledd med for mye glipp. Slitte drev har spisse tenner som sliter mer på kjedet. Følg ekstra nøye med på drevet foran, som i enkelte tilfeller kan måtte skiftes midt under kjedets stipulerte levetid.

Begynn med å skru bort mutteren som holder framdrevet på plass. Denne er ofte sikret med en låsering eller et låseblekk. Ta av drevet og rengjør området for smuss før det nye monteres. Løsne bakakselen og ta bort bakhjulet og det gamle bakdrevet.

Når det nye bakdrevet skal på plass igjen, er det viktig at boltene trekkes med riktig moment, se eierhåndboka. Med bakhjulet tilbake på motorsykkelen og med akselen fremflyttet ruller du det nye kjedet på. Marker så hvor det skal kappes med strips eller lignende.

Har du nagleverktøy og kjedekutter, bruker du disse for å tilpasse og nagle sammen kjedet. Har du bare nagleverktøy, kan kjedet kappes ved at naglehodene slipes ned med en vinkelkutter.

Naglingen skjer i begge tilfeller helst ved at kjedelåsen plasseres midt på bakdrevet. Før naglingen bør låsen smøres med fettet som følger med kjedet.

Forgaffel
å skifte olje i forgaffelen kan være litt kronglete, men samtidig verdt strevet. En del produsenter anbefaler bytte etter 20 000 kilometer, mens andre mener at det bør skje annethvert år. Vi har valgt å ha det siste som tommelfingerregel. Med tiden suger oljen til seg smusspartikler, og via kondens kan det komme vann i oljen, med dårlig ytelse og risiko for skader som konsekvens.

Den enkleste måten å skifte oljen er med gaffelbeina demontert. Løsne toppmutteren litt; dette går lettere om du slipper fjærens forspenning opp helt før du løsner boltene på nedre styrekrone, så slipper du å spenne fast beinet. For å få ut all oljen løsner du bolten i bunnen av beinet som holder interiøret på plass. Pump interiøret slik at den gamle oljen renner helt ut. Det kan være en god idé å skifte olje en ekstra gang når du først holder på, slik at du garantert blir kvitt smuss og restene av den gamle oljen.

Sjekk oljemengde i hvert gaffelbein nøye i instruksjonsboka. Oppgis nivå istedenfor volum, kan dette måles med tommestokk fra gaffelbeinets topp til oljens overflate når gaffelbeinet med interiør er helt komprimert. Viktig å prøvepumpe først for å sørge for at oljen finner veien ut i alle hulrom.

Ulike produsenter spesifiserer egne volum eller nivåer. Les håndboka for motorsykkelen din nøye, og ikke fyll på slump. Benytt en oljetype som er tilpasset forgaffelen din. Pass også på å rengjøre delene når du først har skrudd dem fra hverandre.

Olje & filter
Når det er på tide å skifte motorolje og oljefilter bør stå i instruksjonsboka til motorsykkelen din. Kjørevanene dine påvirker så klart oljens levetid, men sørg heller for å skifte olje oftere enn å overskride anbefalte intervaller. Varm olje renner fortere enn kald, så derfor er det enklest å varmkjøre motoren før oljepluggen under motoren løsnes og den gamle oljen tappes. Bytt alltid kobbertettingen på pluggen før den skrus på igjen, og ikke glem å dra til med riktig moment.

Oljefilteret sitter ofte i fremkant av motoren, og det skrus av med en oljefilteravtrekker. Smør tettingen til filteret med litt av den nye oljen før filteret skrus fast for hånd. Hell til slutt i riktig oljemengde.

Start motoren og la den bygge opp oljetrykket på tomgang før du rører gassen. La motoren gå en stund. Slå så av motoren og sjekk nivået enda en gang, og fyll på ved behov.
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser