Vinterlagring av batterier

Følger du tipsene, unngår du kjedelige overraskelser når den nye sesongen står for døren, og du sparer i tillegg både penger og energi! Det er for orden skyld batteriprodusentene Exide Technologies og Sønnak som står bak disse tipsene.

Et batteri i en motorsykkel som står ubrukt i en lengre periode, kan gå i stykker før tiden.
– Batterier er ferskvare, og mange motorsykkeleiere glemmer å sjekke og klargjøre motorsykkelbatteriet for vinteren. Men med litt forberedelse, samt lading i løpet av vinteren, slipper du alt av bekymringer før sesongstart, sier Viktor Ekermo, Product Manager i Exide Technologies i Norden.

Vedlikehold av motorsykkelbatteriet er viktig, og det er flere grunner til at det lønner seg å vie batteriet litt ekstra oppmerksomhet i forkant av vinterlagringen, samt noen ganger i løpet av vinteren. Å la et batteri bli ødelagt før tiden er uheldig både miljømessig og rent privatøkonomisk.

– Med disse tipsene trenger du ikke å bekymre deg for at vårens første tur skal gå i vasken på grunn av et dødt batteri. Dessuten er det ressurssløsing, både miljømessig og økonomisk, å la batteriet bli ødelagt i vinteropplag, sier Viktor Ekermo.

Exides tips for klargjøring av motorsykkelbatteriet for vinteropplag:

• Koble batteriet fra det elektriske systemet ved lengre tids lagring.
• Tørk av batteriet med en fuktig klut. Hold batteriet rent, og smør inn polene med fett for å beskytte mot oksidering.
• Lad batteriet helt opp før vinteropplag.
• Oppbevar batteriet kjølig og tørt. Batteriets selvutlading blir lavere jo lavere temperaturen er.  Batteriet skal imidlertid ikke oppbevares i minusgrader.
• Vedlikeholdslad batteriet et par ganger i lagringsperioden. Bruk en kvalitetslader. Laderen skal være av riktig type, tilpasset nettopp ditt batteri.

Et motorsykkelbatteri har vanligvis en levetid på flere år, forutsatt at det brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Alle batterier har en viss selvutlading, og det fører til at hvilespenningen faller. Et fullt oppladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,7 V. Hvis hvilespenningen faller til under 12,4 V, må batteriet lades.

Et utladet batteri kan fryse i stykker ved lave vintertemperaturer. Hvis batteriet ikke holdes fullt oppladet, kan det føre til sulfatering, noe som reduserer kapasiteten. Om batteriet utsettes for ekstreme temperaturer, reduseres også yteevnen.

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser