Vinterlagring av batteri

Vi håper selvfølgelig at du kjører så lenge som mulig i høst, men vinteren er i anmarsj, og da kan det være bra å tenke litt ekstra på batteriet.

Et normalt motorsykkelbatteri har en levetid på flere år hvis det bare behandles riktig. Hvis batteriet ikke er fulladet, øker risikoen for sulfatering, og dette kan gå ut over kapasiteten.

Her får du en sjekkliste:

 1. Løsne kablene fra batteripolene hvis motorsykkelen vil bli stående lenge.

 2. Forsøk å rengjøre batteriet så godt som mulig på stedet, eller løft det ut for å komme ordentlig til.

 3. Fullad batteriet.

 4. Oppbevar batteriet tørt og kjølig, men uten risiko for frost. Lave temperaturer reduserer batteriets selvlading.

 5. Hvis hvilespenningen er under 12,4 volt, bør batteriet lades.

 6. Har du tilgang til en lader med vedlikeholdsfunksjon, bør denne kobles til noen ganger under oppbevaringen. Har du ikke en slik lader, anbefales det på det varmeste.
  

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser