Vil ha wire-omkamp

Personskadeforbundet får imidlertid ikke støtte av samferdselsministeren i sin argumentasjon, sistnevnte avviser kravet. Selvsagt er også NMCU kommet på banen, og de minner oss motorsyklister på at selv om en sak kan være vunnet, vil det alltid være noen der ute som forsøker å endre på det som er vedtatt.

Geir Strand fra NMCU uttaler at de er grunnleggende uenig i det som kommer frem fra Personskadeforbundet. NMCU viser til et svært grundig høringssvar som ble levert i 2012, og resultatet av høringsrunden førte til opprettholdelse av forbudet. Å vise til «udokumentert» forskning slik Personskadeforbundet gjør, at følt frykt er ubegrunnet, er ekstremt dristig. Følt frykt kan aldri motargumenteres, siden den er personlig. Norske motorsyklister, NMCU og SMC kjenner til det høye antallet svenske motorsyklister som omkommer i møte med wirerekkverkene i Sverige, og frykten er følbar hos motorsyklistene som ferdes på veiene der. Det er derfor gledelig at det er såpass få kilometer med tilsvarende rekkverk i Norge, og arbeidet med økt opplevd trygghet på veiene her hjemme er noe NMCU jobber med hver dag.

Aktører fra vårt naboland har som ovenfor nevnt engasjert seg i spørsmålet, på forbudssiden, og du kan lese er om dette her, samt se på denne videoen.

– Alle midtdelere beskytter også motorsyklistene mot en fare som er langt større enn rekkverket selv. Vi ser at det er mange motorsyklister der ute som føler frykt rundt dette, men all forskning gjort på området viser at denne er ubegrunnet. Vegdirektoratet sa selv i 2012 at de vil kunne bygge mer møtefri vei om forbudet ble fjernet, uttaler assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet.
 
Det har vært mange innlegg og diskusjoner helt siden nyheten ble sendt i går morges. Hva mener du?
 
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser