Vil forby store motorsykler

-Det finnes motorsykler på 1300 til 1500 kubikk med toppfart over 300 km/t. Slike kjøretøy er det ingen som har behov for her i Norge. Etter min mening burde det vært forbud mot slike motorsykler, sier politibetjent Svein Engen i et intervju med avisen Romerikes Blad.

Videre hevder Svein Engen at det er motorsyklister som er de verste fartsynderne. Noen statistikk for å underbygge denne påstanden henvises det ikke til i artikkelen.

Hva synes du om Engens forslag? Er det behov for en toppfartsperre eller skal motorsykkelmotorene begrenses til kun 500 kubikk? Gi dine kommentarer under på denne siden.

Sist nummer

Annonser