Video: Yamahas Motobot – designet for å overgå deg

Halloween er først til helgen,  men vi har fått et forvarsel her i redaksjonen. Med en litt creepy, barnslig robotstemme forklarer Yamahas Motobot ver.1 at den har til hensikt å overgå deg som motorsykkelfører.

Betyr dette at vi skal forvandles til elektronisk styrte medførere i en skremmende fremtid? Det er nok for tidlig å trekke denne konklusjonen, men det er tydelig at Yamaha jobber med langt mer avanserte elektroniske førerhjelpemidler enn dagens.

Hvilke tanker gjør du deg om Yamahas Motobot ver.1?

Sist nummer

Annonser