Vi trenger din hjelp!

RIDERSCAN er et forskningsprosjekt initiert av den europeiske interesseorganisasjonen for motorsyklister, FEMA, og delfinanisert av EU-kommisjonen. Målet med prosjektet er å samle inn kunnskap om motorsykkelsikkerhet og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for europeiske myndigheter, slik at beslutninger om motorsykkel blir tatt på et riktigere grunnlag.

Første trinn i prosjektet er en spørreundersøkelse blant motorsyklistene. Målet er å få fram et korrekt bilde av motorsyklistene i Europa – hvem er de, hvordan bruker de motorsyklene sine og hvilke tanker de har om sikkerhet. Undersøkelsen finnes foreløpig tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, svensk og norsk. Undersøkelsen vil pågå i ca. 6 måneder.

Bike er partner
For å sikre at undersøkelsen når ut til et bredest mulig publikum er Bike utnevnt som offisiell partner. For oss er det en fjær i hatten, men for deg som leser betyr ikke dette annet enn at vi ber deg om å delta i undersøkelsen. De siste årene har tydelig vist at europeiske myndigheter trenger mer kunnskap om oss på to hjul, og dette er i så måte en ypperlig anledning til å bidra til dette.

Her finner du RIDERSCANs spørreundersøkelse blant europeiske motorsyklister.

I tillegg til selve spørreundersøkelsen er det også mulighet for alle med en spesiell interesse for MC-sikkerhet å bli med i en stor ressursgruppe. Meningen er at medlemmer i denne ressursgruppen skal dele relevant informasjon, suksesshistorier og gode ideer.

Her kan du melde din interesse for å bli med i RIDERSCANs ressursgruppe.

På forhånd takk for din deltakelse!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser