– Vi får heller ikke tallene

– De sier det er vanskelig å finne frem lisenstallene våre, men jeg skjønner ikke helt det.

Sitatet over kommer fra Asbjørn Sletholt, grenansvarlig for enduroseksjonen i Motorsykkelforbundet (ligger under NMF). Han sier å ha etterspurt tallene ved flere anledninger uten resultat og mener det burde være i alles interesse å ha disse tallene offentlig, slik at hver gren kunne fulgt med på lisensutvikling og eventuelt gjøre grep i forhold til økning eller nedgang.

Sletholt skulle også hatt tallene når han skal utforme et budsjett for 2012.
– Hver gren har hvert sitt budsjett, men for å laget budsjett må jeg ha lisenstall for å finne ut hva vi har å rutte med. Mellom 2007 til 2010 har vi hatt en økning i antall lisenser og vi er spent på hva 2011-tallene viser. Det skal jo være samsvar mellom økning i lisenser og budsjettet.

Må kvalitetssikres
Seksjonsstyreleder for MC i NMF, Kjetil Bredesen, ler da han får høre Sletholts utspill om manglende tall.
– Ja, nå må jeg ærlig talt le litt. Årsaken til at det tar tid er at for at alle grenene skal få de samme tallene må dette kvalitetssikres før de gis ut. Dette skal vi gjøre i forbindelse med budsjettforhandlingene i seksjonen 26. oktober. Dette er Sletholt informert om.

Én sak er Sletholt og Bredesen enige om.
– Asbjørn har helt rett i at det er viktig å ha kontroll på utviklingen, men når det er sagt, ba han om de siste tallene for bare en måned siden. Det er mye jobb med dette og spesielt når det kun er en måned til tallene skal presenteres for samtlige grener. Han har fått beskjed om å ta utgangspunkt i 2010-tallene – de er noenlunde det samme. Når han spør én måned før, så bør det være et greit utgangspunkt å lage et budsjettforslag ut fra. Vi kan ikke bruke administasjonens knappe ressurser på å lage dette for 11-12 grener, to ganger, sier Bredesen.

Oppgitt
Sletholt blir oppgitt over Bredesens reaksjon.
– Det er godt at Bredesen har god humor, men jeg synes det er et feil område å le av. Som grenleder bruker jeg mellom 50 og 100 timer av min fritid hver måned og hvis det skal bli belønnet med en god latter, så blir jeg litt oppgitt. Jeg kan heller ikke helt skjønne at det i 2011, med et nytt oppdatert datasystem, skal være være en nesten helt uoverkommelig oppgave for administrasjonen å skaffe disse lisenstallene. Så får jeg bare håpe at herr Bredesen i fremtiden beholder sitt gode humør, men på litt mindre alvorlige saker.

– Jeg ville tro at når en lisens ble betalt, ble den også registrert i systemet, så hvis man visste hvilken knapp man skulle trykke på, så burde det vært en enkel sak å få ut dette. Det er i utgangspunktet ikke min mening å diskutere slike ting i media, men når jeg får et spørsmål av et ledende blad i mc-bransjen føler jeg meg forpliktet til å svare på en ordentlig måte.

Nå håper Sletholt at Bredesen tar dette alvorlig og at administrasjonen skjønner hvor viktig det er for grenene å ha oversikt over utviklingen i sine grener.
– Det er etter min mening naturlig at NMF legger ut lisenstallene offentlig på nettsidene, etterhvert som lisensene blir utstedt. Da hadde vi sluppet å bry administrasjonen og heller gått inn og sjekket selv, avslutter Sletholt.

Hva mener du? Burde lisenstallene bli lagt ut offentlig?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser