Valgmøte på Tyrigrava

I forbindelse med årets Stortingsvalg har NMCU invitert de politiske partiene til MC-debatt på Tyrigrava kafé utenfor Oslo. Onsdag 24. august kl 18.30 entrer representanter for åtte partier – med toppolitikere som Odd Einar Dørum, Siv Jensen og Åslaug Haga i spissen – scenen for å forklare sitt partis syn på aktuelle MC-spørsmål:

Er det ikke nå på tide med et forbud mot bruk av wirerekkverk?

Hvordan kan Stortinget tillate at veinettet forfaller til et nivå som gjør at MC-sikkerheten ikke lenger ivaretas?

Hvorfor skjønner ikke de politiske partiene i Norge at motoriserte tohjulinger er en soleklar del av løsningen på framkommelighets- og miljøproblemene i de store byene?

Hva vil politikerne gjøre med forslag om 27 års grense på motorsykkel, makshastighet
på 45 km/t for moped og andre dårlige EØS-regler vi overhodet ikke har bruk for?

NMCU arrangerte et liknende valgmøte for fire år siden. Med et publikum på mer enn 1000 motorsyklister ble dette møtet et av valgkampen største. Et konkret resultat av valgmøtet i 2001 var at motorsyklistene fikk innfridd sitt krav om halv årsavgift.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser