Utsatt åpning

Utgravningene har forsinket arbeidet. Dermed regner Harald Huysmann at den nye banen blir åpnet ett år senere enn planlagt, altså i 2009 og ikke i 2008.

Her er litt info om det nye anlegget:
Teknisk vil den nye bilbanen være klassifisert for Formel 1-testing.
Fullt utbygget vil banen bli ca. 4,6 km lang og skal bestå av tre sløyfer, som alle skal kunne benyttes uavhengig av hverandre. Dette vil mer enn doble kapasiteten for baneutleie og Rudskogen Motorsenter vil fremstå som et fleksibelt anlegg hvor både motorsportsaktiviteter og kommersielle aktiviteter vil kunne utføres samtidig.

I tillegg til selve baneutvidelsen skal det nye anlegget få nytt depotområde med garasjer, nytt tårn og nytt administrasjonsbygg med kurs- og konferansefasiliteter.

Til motorsykkelaktiviteter som f.eks. enduro, motocross og trail, er det utgangspunktet avsatt et område på 1000 mål til disse aktivitetene. Roadracing førerene vil fortsatt benytte seg av hovedbanen ved Rudskogen Motorsenter.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser