Utbetalte 305.000 i lønn fra LTD-selskapet

Bike har fått tak i regnskapet for Norsk Motorsport Utvikling Ltd – datterselskapet som Norges Motorsportforbund har stiftet. Her kommer det frem at selskapet utbetalte 305.000 kroner i lønn i 2010. Det står også at NMFs generalsektretær Roy Wetterstad er administrerende direktør for LTD-selskapet, men selv hevder han å ha hevet kroner null i lønn fra LTD-selskapet.

Konsulenttjenester
Wetterstad forteller til Bike at Norsk Motorsportutvikling LTD blant annet har drevet med konsulenttjenester som selges til hele motorsportmiljøet. Det skal også være utbetalt lønn til en filmproduksjon og utført salg av tjenester til medieområder.
Regnskapstallene vi har fått tilgang til viser at selskapet hadde 681.000 kroner i driftsinntekter i 2010.

– Vi oppfyller all våre forpliktelser og ettersom dette er et datterselskap så er det utbetalt null i lederlønn, sier Wetterstad.

Vi spurte generalsekretæren hvor NMF valgte et NUF-selskap når de skulle stifte et datterselskap under NMF:
– Det var en vurdering som ble gjort på det aktuelle tidspunktet. Vi spurte om råd fra en advokat og han anbefalte oss en slik løsning. Det er en praktisk, enkel og rimelig løsning. Nå vet vi at det er mindre krav til et aksjeselskap, og vi har sagt til styret at vi kan endre til en annen selskapsform, sier Wetterstad som understreker at det var forbundsstyret som besluttet å gå for et NUF-selskap.

Bike har gjentatte ganger forsøkt å få en uttalelse fra idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen om NMF og LTD-selskapet, men han har valgt å ikke kommentere saken. Det kan vel ikke tolkes som annet enn at et NUF-selskap under et av særforbundene er en aldri så liten utfordring for NIF.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser