Tryggere enn noen gang

Ifølge Motorsykkelimportørenes Forening er Norge er et av de desidert sikreste landene å kjøre motorsykkel i. Siden begynnelsen av 2000-tallet har antall motorsykkelulykker blitt redusert betraktelig. Gjennomsnittet de siste fem årene er historisk lavt med 17 omkomne, selv om det aldri har vært så mange tohjulinger på veiene i Norge som nå.

– Norge er blitt et av de tryggeste landene i verden å kjøre motorsykkel i. Risikoen med å kjøre motorsykkel er lav. For de som kjører med hjelm og skikkelig kjøreutstyr, holder seg til regelverket og jevnlig oppdaterer førerkompetansen, er det marginalt større risiko forbundet med å kjøre motorsykkel, uttaler Arve Lønnum, sekretær i MCF.

Lønnum påpeker dessuten at en tredel av alle ulykker skyldes ekstrem adferd. Veimyndighetenes analyser av motorsykkelulykkene viser at så mye som hver tredje dødsulykke skyldes såkalt ekstremadferd hvor kjøring uten sertifikat, med rus eller stjålet sykkel dominerer statistikken. Risikoen for motorsyklister som følger regelverket og bruker skikkelig kjøreutstyr er langt lavere.

Lønnum roser til slutt norske motorsyklister som selv bidrar aktivt til at det er blitt færre ulykker i Norge. Han fremhever bruk av sikkerhetsutstyr, frivillig etterutdanning og omfattende kampanjer som faktorer som bidrar i positiv retning.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser