Triumph forsker på fornybart drivstoff

Triumph forsker på overgang til fornybart drivstoff til sine Moto2 motorer, en forskning som også vil kunne overføres til gatesykler

Som en del av Triumphs arbeid med å få fram mer klimanøytralt drivstoff for motorsykkel har de satt i gang et nytt, målrettet prosjekt for fornybart drivstoff. Dette skjer hos Triumphs globale R&D anlegg i Hinckley i England. Dette prosjektet går parallelt med fabrikkens satsing på el-drift. I samarbeid med Dorna tar prosjektet sikte på å få til en overgang til E40 drivstoff i Moto2 senest 2024 og deretter ha fokus på E100 senest 2027. Triumph er som kjent eneleverandør av motorer til Moto2 og forskningen vil også komme gatesyklene til gode med tanke på mer klimavennlige forbrenningsmotorer.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser