Tre av ti omkomne var påvirket

Statens vei- og transportforskningsinstitutt (VTI) i Sverige har undersøkt 1 143 tilfeller mellom 2005 og 2013 der personbilførere omkom i trafikken, og har konkludert med at i underkant av hver tredje kjørte i påvirket tilstand.

Seks prosent hadde tatt ulovlig narkotika, åtte prosent hadde spor av narkotikarelaterte legemidler i blodet, men vanligst var at føreren hadde drukket seg beruset. 22 prosent av de omkomne bilistene hadde alkohol i blodet.

I rapporten ble det konkludert med at det var mer vanlig at førere som hadde drukket også hadde tatt stoff eller narkotikarelaterte legemidler enn at ikke-alkoholpåvirkede førere gjorde det. Cannabis var det stoffet som oftest ble blandet med alkohol.

Det er grunn til å tro at resultatene ville blitt på lik linje her i Norge. Vi oppfordrer dermed samtlige trafikanter både på to og fire hjul til å la kjøretøyet stå hvis du har tenkt å ta en utepils eller flere i helgen!

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser