Trafikkraseriet øker

Den amerikanske trafikksikkerhetsorganisasjonen AAA har foretatt en undersøkelse der 2 705 førere svarte på spørsmål om atferd bak rattet. Resultatet viser at 78 prosent av rundt 205 millioner amerikanske førere var innblandet i episoder som hadde med raseri i trafikken å gjøre det seneste året. Dette tilsvarer cirka 160 millioner hendelser.

Mer enn halvparten rapporterte om såkalt ”tailgating”, førere som ligger altfor tett bak, og 47 prosent fortalte at de ved en anledning hadde skreket til en annen fører.

Mannlige førere hadde mer enn tre ganger så høy sannsynlighet som kvinner til å dulte borti et annet kjøretøy med vilje. Nesten to tredjedeler av dem som svarte på undersøkelsen sa at aggressiv kjøring er et større problem i dag enn for tre år siden.

Syns du det er mer aggressiv atferd i trafikken nå enn før?

Artikkelen er hentet fra Vi Bilägare.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser