Tommel opp for KTM

Året var 2009 og krisen var et faktum. KTM leverte røde tall i kriseklassen, produksjonlinjer ble stengt, ansatte ble oppsagt og aksjer ble solgt til India i stor stil. Bare det sistnevnte ble sett på som en siste panikkhandling og onde, men troverdige tunger ville ha det til at enden var nær.

Større en noen gang
Slik skulle det heldigvis ikke gå. I 2012 oppnådde nemlig KTM tidenes beste salgsresultat og omsetning i selskapets historie. De solgte 107 142 sykler på verdensbasis, inkludert over 8 000 eksemplarer av 200 Duke i nevnte India. Totalt sett betyr det at KTM kan se tilbake på en oppgang på 32 prosent målt mot 2011. Omsetningen vil havne på drøye 610 millioner euro.

Til tross for et synkende marked, spesielt i Europa, spiser KTM markedsandeler som aldri før. I Europa synker det totale salget med rundt 12 prosent, mens KTM øker med rundt 33 prosent. Det gir en markedandel på 7,5 prosent i Europa. Også i USA og Asia peker pilene oppover, og spesielt i sistnevnte marked sies salget å ha tidoblet seg det siste året.

Hva mener du er de viktigste årsakene til KTMs snuoperasjon? Er det en spesiell modell som peker seg ut?
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser