Toll + toll = Mer toll

Electra Glide Revival: Dyr fra før – kan bli ennå dyrere

EU har bestemt seg for å ilegge Harley Davidson en tollsats på ikke mindre enn 56 %. Dette er en dramatisk økning fra de tidligere 6% og har sin bakgrunn i en handelskrig som ble igangsatt av den forrige «presidenten» i USA. Den gamle tollsatsen gjaldt HD sykler produsert i USA, men den er nå utvidet til å gjelde alle Harley-Davidson motorsykler – uavhengig av produksjonsland.

Dette er selvfølgelig kritisk for Harley-Davidson: Regnskapet for siste år viser en økning på 9%, men det skyldes godt salg i USA. I Europa har salget gått ned og den nye tollsatsen gjør ikke noe for å bedre situasjonen.
Amerikanerne er rimelig nok ganske opprørt over tiltaket, som er en reaksjon på økt amerikansk toll på blant annet råvarer fra Europa. Fra HD sies det at den økte satsen bryter med alle prinsipper for fri handel og hvis tiltaket iverksettes vil det ha en meget klar konkurransehemmende virkning for Harley-Davidson i forhold til konkurrentene. Det sies også at handlingen er uten presedens og vil være skadelig for Harleys virksomhet på begge sider av Atlanteren.
Dette med «uten presedens» er et begrep som kan diskuteres: I 1952 ba Harley-Davidson US Tariff Commission om å innføre en 40% importtoll på motorsykler og i 1983
økte president Reagan tollsatsen til det tidobbelte på japanske sykler for å beskytte amerikansk mc-produksjon – les: Harley-Davidson, som var eneste produsent på den tiden.
Vil tollsatsen får noen virkning for Norge dersom den blir implementert- vi er jo ikke medlem i EU? Nei, vi er ikke det, men Norge får sykler fra Harley-Davidson Europe – svaret bør være opplagt…

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser