TØI vil heve aldersgrensen for lett motorsykkel

 – Forslaget vil ikke gi reduksjon i ulykker. Rapporten er tuftet på forhåndsdom og feil forutsetninger, mener de norske motorsykkelimportørene unisont. Vegdirektoratet vurderer nå å heve grensen for å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år, og i denne sammenhengen er det blitt bestilt en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

MCF ser TØI som inhabile
Motorsykkelimportørenes forening (MCF) mener TØI gjorde seg opp en mening i denne saken for mange år siden, og derfor må anses som inhabile.

– Vi anser TØI som inhabile i denne saken på grunn av deres forhåndsstandpunkt. TØI mente allerede i 2010 at førerkortalderen for lett motorsykkel skulle heves. De tok kun det forbehold at førere av lett MC ikke skulle kjøre moped i stedet. Nå mener TØI i ny rapport at over halvparten av dem som kjører lett MC i dag ville tatt buss, tog eller trikk i stedet, dersom aldersgrensen ble hevet. Det er åpenbart feil, uttaler sekretær i MCF, Arve Lønnum i en pressemelding på vegne av importørene.

– TØI overser glatt at de aller fleste ungdommene som eventuelt blir nektet å kjøre lett MC, vil gå over til moped og at ulykkesrisikoen dermed ikke reduseres i vesentlig grad, men bare overføres til en annen kjøretøygruppe, fortsetter Lønnum, som mener bestemt at rapporten har klare metodiske mangler.

Han sier også at TØI heller ikke kan ha tatt med oppdaterte ulykkestall i rapporten. I år er det ingen omkomne og fire hardt skadde av dem som kjører lett motorsykkel her i landet.

– På tross av økt salg av lett MC viser statistikken nedgang i ulykker, påpeker Lønnum.

En tredjedel av ulykkene skjer med personer uten førerkort
– TØI overser også at rundt 1/3 av MC-ulykkene skjer med personer som ikke har førerkort overhodet. Det viser Vegdirektoratets og Utrykningspolitiets undersøkelser. Det blir ikke færre av disse ulykkene med et slikt forslag, snarere flere. Det vil bli flere på veien som ikke har godkjent opplæring, fordi det blir forbudt med slikt i den aktuelle aldersgruppen, avslutter Arve Lønnum.

Hva er din mening om forslaget?

 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser