Tøffere kamp om forsikringskundene

Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Fana Sparebank og Helgeland Sparebank har samlet 300 millioner kroner i egenkapital og starter med liv- og skadeforsikring. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette.

Det er ikke klart om det nye selskapet – som foreløpig har arbeidstittelen Beta – skal tilby motorsykkelforsikring, men ettersom de sikter seg inn på skademarkedet, er det all grunn til å tro at de også vil tilby kundene dette.

Hovedkontoret for selskapet skal ligge i Bergen. Selskapet skal være operativ i løpet av det kommende året. I fjor gikk prisene på skadeforsikring ned med mange prosent. Mange hevder flere selskap vil føre til ytterligere prisnedgang.

Tror du dette vil presse prisene på skadeforsikring ytterligere ned?