Tøffere kamp om forsikringskundene

Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Fana Sparebank og Helgeland Sparebank har samlet 300 millioner kroner i egenkapital og starter med liv- og skadeforsikring. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette.

Det er ikke klart om det nye selskapet – som foreløpig har arbeidstittelen Beta – skal tilby motorsykkelforsikring, men ettersom de sikter seg inn på skademarkedet, er det all grunn til å tro at de også vil tilby kundene dette.

Hovedkontoret for selskapet skal ligge i Bergen. Selskapet skal være operativ i løpet av det kommende året. I fjor gikk prisene på skadeforsikring ned med mange prosent. Mange hevder flere selskap vil føre til ytterligere prisnedgang.

Tror du dette vil presse prisene på skadeforsikring ytterligere ned?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser