Ta riktige ulykkesbilder

Forsikringsselskapet If har kommet med noen råd når det gjelder å fotografere et ulykkessted for å underbygge en forsikringssak.

Bildene gjør jobben betydelig enklere for personene hos forsikringsselskapet som har som oppgave å utrede hva som er skjedd og hvem som skal erstatte en skade. Derfor oppmuntrer forsikringsselskapet flere til å fotografere ulykkene, og på riktig måte.

Et generelt tips er å ta noen skritt tilbake for å fange opp hele ulykkesstedet og ikke bare skaden på kjøretøyet eller flere kjøretøy. Et annet er å få med eventuelle bremsespor på bildet. Et bilde som viser veimerking og trær og busker som skygger for kan også være til stor hjelp.

Etter krasjen – ta bilder som viser følgende:

  • Avstanden mellom bilene og hvordan de står i forhold til hverandre. 
  • Avstand til veikant eller rekkverk.
  • Lengde på bremsespor.
  • Eventuelle sikthindre som kan ha forårsaket ulykken – trær, busker, hus, murer eller gjerde.
  • Veimerking og eventuelle skilt i nærheten.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser