Svenskene øker bøtesatsene

Selv om svenskene mer enn dobler enkelte av satsene, er det milevis igjen til det norske bøtenivået, skriver VG Nett.

Kjører du i 35 km/t over hastighetsgrensen i soner med fartsgrense 70 km/t eller høyere, vil du i Norge få en bot på 7800 kroner. Botens størrelse på svenske veier er 4000.
Laveste bøtesats i Sverige er øket fra 800 kroner til 2000 kroner, mens den høyeste bøtesatsen er økt fra 2000 kroner til 4000 kroner.

Harry-tur opp i røyk
Den som vil sitte igjen med en smule gevinst etter handleutflukter til Sverige må altså være årvåken for fartsgrenser, lasermålere og fotobokser.
De nye bøtesatsene ble innført 1. oktober i år.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser