Suzuki-importøren frikjent i effektsaken

Erling Sande AS og butikksjefen i Suzuki-butikken Best of Bikes i Oslo ble på noen punkter dømt i Tingretten i fjor. Suzuki-importøren ble funnet skyldig i noen forhold av avgiftsunndragelse ved å modifisere sykler som er registrert som laveffektsutgaver til fulleffektsutgaver uten å betale avgift.

Avvist av Høyesterett
Importøren anket denne avgjørelsen inn for Borgarting Lagmannsrett, hvor begge tiltalte, Erling Sande AS og butikksjefen i Best of Bikes, ble frifunnet på alle punkter.
Påtalemyndigheten valgte deretter å anke avgjørelsen inn for Høyesterett. Rett før påske falt endelig dom i saken hvor anken fra påtalemyndigheten ble nektet fremmet for Høyesterett. Erling Sande AS og butikksjefen i Best of Bikes ble også tilkjent saksomkostninger.

– Saken har vært en belastning for selskapet og butikksjefen. Nå er saken over og vi legger dette bak oss og ser framover, sier Svein Helling.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser