Suzuki-forhandler dømt til å utbedre lakk

Ifølge en dom i Forbrukertvistutvalget av 24. august er Lundamo Auto AS dømt til å foreta utbedring av lakk på en GSX-R 1000. Dommen kommer blant annet som følge av at NAF har målt og konkudert med at tykkelsen på lakken er unormal – altså for tynn.

Klageren, Knut-Arne R. Munkebye, kjøpte i april 2009 en ny Suzuki GSX-R 1000 av Lundeamo Auto AS i Trondheim. Så langt alt vel. Men allerede etter én ukes bruk (ved førstegangsservice) rapporterer han om matte riper i lakken. Etter service nummer to, i juli 2009, reklamerte Munkebye skriftlig til både forhandler og importør Erling Sande AS på grunn av dårlig lakkvalitet. Han anførte i klagen at lakken var så dårlig at han vasket den av felgen på bakhjulet. Enkelte steder var lakken matt og full av riper og andre steder skallet den av.

Munkebye hadde så et møte med forhandler og importør der lakken ble undersøkt. De kom ikke til noe enighet om dette.

For tynn lakk
I starten av august opplyser klageren at lakken på tanken er matt og full av riper. Han opplyser samtidig at han alltid kjører med fullt skinnutstyr og at dette medfører riper ved bruk av sykkelen. Den innklagde, altså Lundamo Auto AS, viste til at importøren hadde avvist klagerens garantikrav, men skal likevel ha tilbudt klageren en ny tank og nye sidedeksler med samme lakk som tidligere.

Ifølge konsulentrapporten fra NAF, datert 21.04.2010, konkuderes det med at lakktykkelsen på tanken er for tynn. Normal lakktykkelse er ifølge NAF 100 – 120 my, mens lakktykkelsen på klagerens sykkel var målt med verdier fra 65 til 100 my. NAF mener lakkskadene, slik de fremstår på denne nye motorsykkelen etter minimal bruk, er høyst unormale og en vesentlig mangel.

På dette grunnlaget krevde Munkebye utbedring ved at lakkskader repareres, samt at det klarlakkeres.

Påført slitasjen selv
Innklagde bekrefter klagerens påstand om bruk av miljølakk på dagens motorsykler. Det forklares at vannbasert lakk er noe mindre slitesterk enn den gamle løsemiddellakken, men at den skal tilfredsstille normal bruk. Importøren skal ha uttalt at lakkproblemet klageren opplevde, ikke var et kjent problem, tatt i betraktning hvor mange prosent GSX-R 1000-modeller som var solgt i Europa. Ifølge innklagde var lakkproblemet ukjent for importøren. Derfor mener de feilaktig produksjonsserie el.l kan utelukkes. Ifølge innklagde er det mest sannsynlig at klageren selv har påført denne slitasjen og forklarer at klagerens motorsykkel har en like sterk lakk som andre Suzuki-modeller og tilsvarende sykler av andre fabrikat. Dette skal også fabrikken i Japan ha bekreftet.

Ifølge innklagde har klageren brukt sykkelen på en spesiell måte som har gitt ekstraordinær lakkslitasje. Det vises til fremlagte bilder som viser at tankvesken er lagt rett på tanken, bagasje som er stroppet fast og stroppene som ligger an på bakparten av sykkelen over lakkert plast.

Avviser feilbruk
Videre opplyser innklagde, fortsatt ifølge dommen, at enkelte førere klemmer bena rundt motorsykkelen, spesielt ved harde oppbremsninger. Dette vil angivelig føre til at knærne gnisser mot de delene som klageren reklamerer på. Klageren bekrefter på sin side at han kjører på denne måten, men hveder også at man med denne typen motorsykkel skal klemme bena fast rundt tanken ved oppbremsning. Han anfører også at tanken er utformet med sikte på dette. Han avviser således at lakkslitasjen skyldes feilbruk.

Når det gjelder rapporten fra NAF, anfører innklagde at testen ble gjort omtrent ett år etter levering og at ingen kall, hverken på motorsykkel eller biler, som vil tåle den behandlingen klageren har påført den over tid, med tankveske, bagasjestropper over sidevesker med mer. Videre er de også uenig med NAF i at normal lakktykkelse skal være 100-120 my. Innklagde, og angivelig improtør Erling Sande AS, hevder at 60-100 my er normalt og innenfor toleransekravene for både biler og motorsykler. Innklagde anfører også at klageren bestilte time hos NAF uten å informere dem og at dette bidrar til å svekke verdien av NAFs uttalelse.

Konklusjonen
Forbrukertvistutvalget skriver i sin konklusjon at klageren har lagt ved to uttalelser som bekrefter antakelsen om dårlig lakk. Størst vekt legger utvalget på rapporten fra NAF. Når klagerens tidlige observasjon og reklamasjon over problemene med lakken sees i sammenheng med rapporten fra NAF, må utvalget konkludere med at lakken ikke oppfyller forbrukerens berettigede forventninger i henhold til forbrukerkjøpsloven § 15, annet ledd, bokstav b. Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter for at lakkskadene er påført av klageren, slik innklagde synes å hevde.

Klageren krever retting av mangelen i form av utbedring av lakken på motorsykkelen. Han gis medhold i dette, jfr forbrukerkjøpsloven § 29 og 30. Utvalget kan ikke gi noen nærmere beskrivelse av hvilke lakkarbeider som må utføres, men forutsetter at partene selv kommer til enighet om dette.

Det enstemmige vedtaket lyder slik: Lundamo Auto AS plikter å foreta utbedring av lakk på den påklagde motorsykkelen, uten omkostninger for Knut-Arne R. Munkebye.

Til tross for gyldig dom i Forbrukertvistutvalget (FTU) er saken fortsatt ikke løst. Årsaken er formuleringen i konklusjonen fra FTU om at «det forutsettes at partene selv kommer til enighet om dette». Partene er enige i at arbeidene skal utføres høst/vinter/vår 2010/2011 og at sykkelen skal være klar til avhenting innen 1. april. Hva som skal utbedres er derimot en helt annen sak og Bike vil komme tilbake til status i denne saken.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser